Dei 5 modulane i grunnutdanninga er alle obligatoriske for godkjent kurs. Modul 1 og 2 er felles for persontransport og godstransport.

Modul 3 og 4 vil ha forskjellig innhald alt etter om det er persontransport eller godstransport som blir omhandla.

Modul 5 består av teori og køyring hand i hand. Elevane skal utføre transportoppdrag og gjennomgå kurs i økonomisk og optimal køyring.

Det heile vert avslutta med teoretisk eksamen på trafikkstasjonen.

Man kan utvide kompetanseområde frå gods til persontransport ved å ta eit utvidelseskurs på 35 timar så lenge man har sertifikat på buss. Kurs vert sett opp etter behov. Du finn meir om kursinnhald på Statens Vegvesen si nettside (www.vegvesen.no) Ta kontakt med oss for meir info/påmelding

Følgjande er unnteke kravet om yrkessjåførkurs:

  • Den som køyrer materiell eller utstyr som skal brukast i samband med utøving av yrke der ikkje sjølve køyringa er hovedaktiviteten.
  • Køyring utført av forsvaret/sivilforsvaret.
  • Politi.
  • Brannvesen.
  • Ambulanse.
  • Privat køyring. (f.eks. familie på ferie i minibuss)

Personer som er ansatt ved institusjoner innen helse- og rusomsorg, lærere eller personer i lignende roller – som i hovedsak utfører helt andre arbeidsoppgaver enn sjåførvirksomhet (for eksempel som lærer, miljøarbeider, sosionom og sykepleier) skal ikke måtte ha yrkessjåførbevis når de, som en del av arbeidet sitt, utfører ikke-komersiell persontransport med buss eller minibuss. (kilde: Statens Vegvesen, seksjon for trafikkopplæring)

For meir informasjon, sjå her.