Vi tilbyr all obligatorisk opplæring som må til for å kunne erverve førarkort.

Opplæringsforløp Klasse C1

Opplæringsforløp Klasse C1E

Vi anbefalar at kandidatane ordnar nødvendige papir (legeattest, søknad om førarkort), før dei tek kontakt med oss for planlegging av kjøretimar og anna obligatorisk opplæring.