Kurset varer i 35 timar, og går over 5 dagar. Vi tilbyr både helge – eller vekeskurs. (sjå kursoversikt) Du må ha  gyldig sertifikat for lastebil for å kunne delta på kompetansekurs for gods, og det same gjeld for kompetansekurs på buss

Kurset er delt inn i 5 modular:

Modul 1 Introduksjon, kjøretøyteknikk, optimal bruk av tunge kjøretøy og HMS

Modul 2 Vegtransporten og samfunnet, kommunikasjon, kjøretøyets konstruksjon og virkemåte

Modul G3 Godstransportens vilkår

Modul G4 Godstransport i praksis

Modul 5 Sikker atferd på vegen

Det er ikkje eksamen etter endt kurs, men krav om 100 prosent oppmøte. Kurset er i stor grad basert på å dele erfaringar og kunnskap, tilegne seg ny kunnskap og sjølvinnsikt. Kurset er obligatorisk for alle som skal køyre mot vederlag (motta lønn) og må takast om att kvart 5 år. Ein del av undervisninga foregår utandørs, og det er krav om værnesko og gode arbeidskle som passar til årstida.

Følgjande er unnteke kravet om yrkessjåførkurs:

  • Den som køyrer materiell eller utstyr som skal brukast i samband med utøving av yrke der ikkje sjølve køyringa er hovedaktiviteten.
  • Køyring utført av forsvaret/sivilforsvaret.
  • Politi.
  • Brannvesen.
  • Ambulanse.
  • Privat køyring. (f.eks. familie på ferie i minibuss)

Personer som er ansatt ved institusjoner innen helse- og rusomsorg, lærere eller personer i lignende roller – som i hovedsak utfører helt andre arbeidsoppgaver enn sjåførvirksomhet (for eksempel som lærer, miljøarbeider, sosionom og sykepleier) skal ikke måtte ha yrkessjåførbevis når de, som en del av arbeidet sitt, utfører ikke-komersiell persontransport med buss eller minibuss. (kilde: Statens Vegvesen, seksjon for trafikkopplæring)

For meir informasjon sjå her.