car6_blue.png

Etterutdanning 35 timer

35 timers kursa vi held, omhandlar godstransport. Kurset er inndelt i 6 modular, og blir gjennomført på 5 dagar. Man kan utvide kompetansen til også å gjelde persontransport ved å delta på en ekstra dag.

Praktisk info

Send forespørsel

KURSOVERSIKT

Oppstart
Type
Status
Sluttdato
 
24
jun
2019
Etterutdanning godstransport 35t

Kun 1 ledig plass!

28. jun 2019
07
okt
2019
Etterutdanning godstransport 35t

Ledige plassar

11. okt 2019

ALLE KURS MED ATTERHALD OM ENDRING AV STARTDATO

PRAKTISK INFO

Kurset varer i 35 timar, og går over 5 dagar. Vi tilbyr både helge - eller vekeskurs. (sjå kursoversikt) Du må ha  gyldig sertifikat for lastebil for å kunne delta på kompetansekurs for gods, og det same gjeld for kompetansekurs på buss

Kurset er delt inn i 6 modular:

Modul 1 Vegtransporten og samfunnet

Modul 2 Yrkessjåførens sikkerheit, helse og miljø

Modul 3 Kjøretøyteknikk og optimal bruk av kjøretøy

Modul G4 Godstransportens vilkår

Modul G5 Godstransport i praksis

Modul 6 Sikker atferd på veien

Det er ikkje eksamen etter endt kurs, men krav om 100 prosent oppmøte. Kurset er i stor grad basert på å dele erfaringar og kunnskap, tilegne seg ny kunnskap og sjølvinnsikt. Kurset er obligatorisk for alle som skal køyre mot vederlag (motta lønn) og må takast om att kvart 5 år. Ein del av undervisninga foregår utandørs, og det er krav om værnesko og gode arbeidskle som passar til årstida.

Følgjande er unnteke kravet om yrkessjåførkurs:

  • Den som køyrer materiell eller utstyr som skal brukast i samband med utøving av yrke der ikkje sjølve køyringa er hovedaktiviteten.
  • Køyring utført av forsvaret/sivilforsvaret.
  • Politi.
  • Brannvesen.
  • Ambulanse.
  • Privat køyring. (f.eks. familie på ferie i minibuss)

Personer som er ansatt ved institusjoner innen helse- og rusomsorg, lærere eller personer i lignende roller - som i hovedsak utfører helt andre arbeidsoppgaver enn sjåførvirksomhet (for eksempel som lærer, miljøarbeider, sosionom og sykepleier) skal ikke måtte ha yrkessjåførbevis når de, som en del av arbeidet sitt, utfører ikke-komersiell persontransport med buss eller minibuss. (kilde: Statens Vegvesen, seksjon for trafikkopplæring)

For meir informasjon sjå her.

+ 47 70 07 44 30
Følg oss på Facebook
postmaster@aam-trafikkskule.no 
Mandag - Fredag 10.00 - 14.30
 
 

E-post*
Kurs type
Kommentar