car6_blue.png

Etterutdanning 35 timer

35 timers kursa vi held, omhandlar godstransport. Kurset er inndelt i 6 modular, og blir gjennomført på 5 dagar. Man kan utvide kompetansen til også å gjelde persontransport ved å delta på en ekstra dag.

Praktisk info

Send forespørsel

KURSOVERSIKT

Oppstart
Type
Status
Sluttdato
 
16
des
2019
Etterutdanning godstransport 35t

Ledige plassar

20. des 2019

ALLE KURS MED ATTERHALD OM ENDRING AV STARTDATO

PRAKTISK INFO

Kurset varer i 35 timar, og går over 5 dagar. Vi tilbyr både helge - eller vekeskurs. (sjå kursoversikt) Du må ha  gyldig sertifikat for lastebil for å kunne delta på kompetansekurs for gods, og det same gjeld for kompetansekurs på buss

Kurset er delt inn i 6 modular:

Modul 1 Vegtransporten og samfunnet

Modul 2 Yrkessjåførens sikkerheit, helse og miljø

Modul 3 Kjøretøyteknikk og optimal bruk av kjøretøy

Modul G4 Godstransportens vilkår

Modul G5 Godstransport i praksis

Modul 6 Sikker atferd på veien

Det er ikkje eksamen etter endt kurs, men krav om 100 prosent oppmøte. Kurset er i stor grad basert på å dele erfaringar og kunnskap, tilegne seg ny kunnskap og sjølvinnsikt. Kurset er obligatorisk for alle som skal køyre mot vederlag (motta lønn) og må takast om att kvart 5 år. Ein del av undervisninga foregår utandørs, og det er krav om værnesko og gode arbeidskle som passar til årstida.

Følgjande er unnteke kravet om yrkessjåførkurs:

  • Den som køyrer materiell eller utstyr som skal brukast i samband med utøving av yrke der ikkje sjølve køyringa er hovedaktiviteten.
  • Køyring utført av forsvaret/sivilforsvaret.
  • Politi.
  • Brannvesen.
  • Ambulanse.
  • Privat køyring. (f.eks. familie på ferie i minibuss)

Personer som er ansatt ved institusjoner innen helse- og rusomsorg, lærere eller personer i lignende roller - som i hovedsak utfører helt andre arbeidsoppgaver enn sjåførvirksomhet (for eksempel som lærer, miljøarbeider, sosionom og sykepleier) skal ikke måtte ha yrkessjåførbevis når de, som en del av arbeidet sitt, utfører ikke-komersiell persontransport med buss eller minibuss. (kilde: Statens Vegvesen, seksjon for trafikkopplæring)

For meir informasjon sjå her.

+ 47 70 07 44 30
Følg oss på Facebook
postmaster@aam-trafikkskule.no 
Mandag - Fredag 10.00 - 14.30
 
 

E-post*
Kurs type
Kommentar