car3_blue.png

Buss D

Førarkortopplæring foregår etter fastsatt timeplan. Opplæringa tek 2-3 veker totalt. Vi tilbyr også vanlig timeopplæring. YSK for persontransport tilbys dersom etterspørselen blir stor nok.Ta kontakt for meir informasjon

Alderskrav 23 år

Praktisk info

Send forespørsel

KURSOVERSIKT

Oppstart
Type
Status
Sluttdato
 
20
mar
2023
Førarkort klasse D

Pågår

Etter avtale
05
jun
2023
Førarkort klasse D

Ledige plassar

Etter avtale
11
sep
2023
Førarkort klasse D

Ledige plassar

Etter avtale

ALLE KURS MED ATTERHALD OM ENDRING AV STARTDATO

Praktisk info

Vi har konsentrerte kurs, som går til fastsette datoar. (sjå kursoversikt)

Undervisninga går på dagtid etter fastsett timeplan, teori/praksis,
og er basert på at eleven er tilgjengeleg gjennom heile kurset.

Vi har pakkepris på heile opplæringa.

Elevane får undervisning i teori og køyring kvar dag, og praktiske prøver er førehandsbestillt på trafikkstasjonen slik at alle har muligheit til å ta sertifikata på tiltenkt tid.

Førarkortopplæringa for kl D tek 2-3 veker.

For å oppnå gode resultat krevs det målretta og hard jobbing både for elevar og lærarar, men vi har veldig gode resultat å vise til etter nærmare 40 år i bransjen.

TEORIKURS:
Teoristoffet er tilgjengeleg på DVD i skulens klasserom, noko som gjer innlæringa effektiv.(forskjellige emner kan repeterast) Vi har laga filmane sjølve.

PRAKTISK OPPLÆRING:
I den praktiske opplæringa får elevane øve i grupper, og lærer dermed også av kvarandre.

KURSPAKKEOVERSIKT:

- Grunnkurs tunge kjøretøy obligatorisk

- Teorikurs for alle storbilklasser

- Læremateriell til teorikurset

- Teoritentamenar og testoppgåver

- Kjøretimar

- Veiledningstimar  obligatorisk

- Ulykkesberedskapskurs obligatorisk

- Sikkerheitskurs på veg kl D obligatorisk

- Gjennomgang av sikkerheitskontroll

- Leige av skulevogn til praktisk førarprøve (1 stk. pr. førarkortklasse)

 - Overnatting i dobbeltrom på internatet. Enkeltrom er tilgjengeleg mot tillegg i pris.

Vi tilbyr også vanlig timeopplæring dersom det av ulike årsaker er vanskeleg for elevane å delta på eit heilt kurs. Dette må avtalast med trafikklærar i kvart enkelt tilfelle.

70 07 44 30
Følg oss på Facebook
postmaster@aam-trafikkskule.no 
Mandag - Fredag 10.00 - 14.30
 
 

E-post*
Kurs type
Kommentar