car6_blue.png

Grunnutdanning 140 timer

Kurset varer i 140 timar, og går over 4-5 veker etter fastsett timeplan. Undervisninga er obligatorisk, og det er krav om minst 90 prosent oppmøte for å bli godkjent.

Praktisk info

Send forespørsel

KURSOVERSIKT

Oppstart
Type
Status
Sluttdato
 
12
aug
2019
Grunnutdanning godstransport 140t

Pågår

Etter avtale
21
okt
2019

Grunnutdanning godstransport 140t

Fullt (Ta kontakt for info)

Etter avtale
13
jan
2020
Grunnutdanning godstransport 140t

Ledige plassar

Etter avtale

ALLE KURS MED ATTERHALD OM ENDRING AV STARTDATO

PRAKTISK INFO

Dei 6 modulane i grunnutdanninga er alle obligatoriske for godkjent kurs. Modul 1 til 3 er felles for persontransport og godstransport.
Modul 4,5 og 6 vil ha forskjellig innhald alt etter om det er persontransport eller godstransport som blir omhandla.

Dei 4 første modulane består av teori der læraren går igjennom stoffet, og elevane arbeidar i grupper med oppgåver. Modul 5 består også av teori, men det vert lagt inn ein del praktiske øvingar utandørs.

Modul 6 består av teori og køyring hand i hand. Elevane skal utføre transportoppdrag og gjennomgå kurs i økonomisk og optimal køyring.

Det heile vert avslutta med teoretisk eksamen på trafikkstasjonen.

Man kan utvide kompetanseområde til gods eller persontransport ved å ta eit utvidelseskurs på 35 timar. Kurs vert sett opp etter behov. Ta kontakt for meir info.

Følgjande er unnteke kravet om yrkessjåførkurs:

  • Den som køyrer materiell eller utstyr som skal brukast i samband med utøving av yrke der ikkje sjølve køyringa er hovedaktiviteten.
  • Køyring utført av forsvaret/sivilforsvaret.
  • Politi.
  • Brannvesen.
  • Ambulanse.
  • Privat køyring. (f.eks. familie på ferie i minibuss)

Personer som er ansatt ved institusjoner innen helse- og rusomsorg, lærere eller personer i lignende roller - som i hovedsak utfører helt andre arbeidsoppgaver enn sjåførvirksomhet (for eksempel som lærer, miljøarbeider, sosionom og sykepleier) skal ikke måtte ha yrkessjåførbevis når de, som en del av arbeidet sitt, utfører ikke-komersiell persontransport med buss eller minibuss. (kilde: Statens Vegvesen, seksjon for trafikkopplæring)

For meir informasjon, sjå her.

+ 47 70 07 44 30
Følg oss på Facebook
postmaster@aam-trafikkskule.no 
Mandag - Fredag 10.00 - 14.30
 
 

E-post*
Kurs type
Kommentar