+ 47 70 07 44 30     postmaster@aam-trafikkskule.no

Internatskule


I 1984  åpna vi internatskule. Undervisninga vart både praktisk og teoretisk konsentrert til faste tidspunkt for kursstart og kursslutt. Det synte seg å vere svært populære kurs for elevar med lang veg til lærestad. Framleis er dette modellen for kursa som går i Volda.


Meir om internat kan du lese her.

Nyheit!

No tilbyr vi også timeopplæring på klasse B, B96 og BE gjennom vårt samarbeid med Furene trafikkskule.

Ring 957 52728 for meir informasjon/påmelding (Elin Aarseth)

 

 

Vi tilbyr eit breit utval av skulevogner. Skulevognene våre kan du sjå her.

Velkommen til Åm Trafikkskule! Krav om yrkessjåførutdanning for alle tunge klasser:

Åm Trafikkskule tilbyr undervisning i alle modular innanfor yrkessjåførdirektivet.

Dersom du har teke sertifikat klasse D1 (minibuss) eller klasse D (buss) etter 10 september 2008, må du avlegge eksamen i yrkessjåførdirektivet hos Statens Vegvesen dersom du skal køyre mot vederlag. (Dvs. at du mottek lønn under køyringa)

Etter 10 september i 2009 gjeld det same kravet for klasse C1 og C (liten lastebil og lastebil)

Vår skule tilbyr utdanninga du treng for å avlegge denne eksamenen. 
Sjå under fana yrkessjåførdirektivet, eller ta kontakt med skulen for meir informasjon.

Kursoversikt og kursinnhald

 

Du finn oss i - Furene, 6100 Volda